זכר של מחושית בפתח מנהרת ההאבקה של אירוס הדור. (צילום: יובל ספיר)

 

Male Bee (Eucera sp.) in the entrance of Iris lortetii pollination tunnel.
(photo: Yuval Sapir)

BACK

חזרה