רת"ם –מרכז מידע לצמחי ישראל
Rotem - Israel Plants Information Center
Iris mariae
Royal Irises
Iris section Oncocyclus
אירוסי ההיכל בישראל
אירוס הגלבוע בסכנה!      Iris haynei in threat!  
 

Introduction

Introduction page

מבוא

Culture

Royal Irises in Culture and Art

תרבות ואומנות

Species

Species list - maps and flowering time

מינים

Systematics

Genetics and Morphology Research

סיסטמטיקה

Pollination

Pollination of the Royal Irises

האבקה

Links

Iris Links and Miscelanous

קישורים

 

Created and designed by Yuval Sapir


HUJI
The Hebrew University of Jerusalem

האוניברסיטה העברית בירושלים

Rotem
Rotem - Israel Plants Information Center

רת"ם – מרכז מידע לצמחי ישראל

SPNI
The Society for the Protection the Nature in Israel

החברה להגנת הטבע


Copyright , 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved.